Skandální odhalení:

nekalé praktiky naší konkurence

BICZ holding (BICZ) se striktně ohrazuje proti tvrzením uvedeným v článku:

„100% jistota bez záruky. Myslíte, že investujete do nemovitostního fondu, a zatím…“,

zveřejněném dne 4. 5. 2020 na portálu peníze.cz.

Že není objektivita jako objektivita, že se články „na objednávku“ i v dnešní době stále ještě píší, a že je nevinný čtenář součástí nekalých praktik… To je realita, se kterou se nechtěně střetáváme. A v duchu našeho etického kodexu odhalujeme pravdu.

Holding BICZ vlastní desítky nemovitostí po celé České republice, které jsou určeny k bydlení i ke komerčnímu využití. „Naší trvalou snahou je vytvářet příjemné prostředí k životu tím, že měníme staré budovy ve funkční celky. V podnikání ctíme všechny zákonné a etické postupy. Skutečnost, že konkurence neváhá zneužít svou majetkovou účast v ‚nezávislých médiích‘ ke zcela cílenému poškození dobrého jména BICZ považujeme za naprosto skandální a nepřijatelné,“ říká Daniela Filo, ředitelka divize Design BICZ.

A o co že se vlastně jedná?

Zmíněný článek napadá BICZ, že uvádí své potenciální klienty v omyl tím, že se klamavě profiluje jako nemovitostní fond nebo že nedostatečně upozorňuje na investiční rizika. Nic z toho se nezakládá na pravdě. Článek se opírá o soubor dojmů, přirovnání a konstruovaných nebezpečí, nikoliv o fakta, jména či důkazy. Holding BICZ navíc nedostal prostor, se k uváděným informacím, jakkoliv vyjádřit, což vypovídá o míře relevantnosti tvrzení a také o míře objektivity, s níž byl tento článek psán. Text je kriticky vzdálen od pravidel žurnalistické práce i profesní etiky.

„Je nám známo, že článek byl nejprve rozeslán jako interní newsletter společnosti Partners Financial Services, a.s., do jejíž skupiny portál peníze.cz ostatně patří. Motivace je tím jasnější – nekalý konkurenční boj. Autor článku, finanční poradce a analytik společnosti Partners, jde tak daleko, že v textu kromě uvádění zavádějících informací i zjevných nepravd neváhá použít paralelu s jednáním podvodné zahraniční společnosti. Toto považujeme za hrubě neprofesionální a odporující pravidlům férového soupeření konkurenčních společností. Zvažujeme, že se budeme bránit i soudní cestou,“ uvedl předseda představenstva společnosti BICZ a.s. Milan Filo.

BICZ se ve svém podnikání řídí českou i evropskou oborovou legislativou. Pro aktuální emisi dluhopisů BICZ BOND 5,5/2025 musela společnost splnit kritéria stanovená Českou národní bankou, včetně screeningu informací uváděných na webových stránkách a v propagačních materiálech. Tímto procesem přitom BICZ prošla s kladným stanoviskem.

Údiv nad postupem společnosti Partners neskrývá ani ředitel divize Finance & Charity BICZ Robin Šimek. „Nedokážu si vysvětlit, proč nás konkurence obviňuje z klamavého marketingu. Snad možná používají pravidlo Podle sebe soudím tebe. Anebo se prostě obávají, že je naše nabídka pro zájemce atraktivní a vidí v nás konkurenta, kterého je potřeba eliminovat nebo přinejmenším poškodit. My to v každém případě bereme jako potvrzení, že jdeme správným směrem. A tak jim vlastně děkuji, že v tom nás i čtenáře ubezpečují,“ uzavírá.

BICZ podniká v oblasti investic do výnosových nemovitostí. Zaměřuje se na bytové domy v regionech s příjmy z pronájmu. BICZ se odlišuje od konkurence zejména tím, že objekty aktivně rekonstruuje, revitalizuje a dostavuje nové bytové jednotky. V posledních letech se zaměřuje také na developerské projekty. Při výstavbě a rekonstrukcích hledí na ochranu životního prostředí, podporuje výsadbu zeleně a svou činností se snaží zlepšit život v obcích i městech. V roce 2020 vydala společnost BICZ Bond 2020 z rodiny BICZ holdingu dluhopisy v celkovém objemu 1,5 miliardy korun s pevným úrokem 5,5 % a  termínem splatnosti v roce 2025.