CO DĚLÁME

PRINCIPY SPOLUPRÁCE S BICZ HOLDING

Finančním partnerům umožňujeme podílet se na zisku z prodeje a z pronájmu výnosových nemovitostí prostřednictvím Smlouvy o správě majetku. Finanční partneři, kteří poskytnou prostředky v předem domluvené výši, od nás získají pevnou úrokovou míru, pravidelnou výplatu úroku a partnerství bez dalších poplatků. Obvyklá doba správy majetku je 3 roky s možností předčasného ukončení. Investované prostředky jsou rozkládány dle investiční strategie mezi všechny aktuální projekty holdingu BICZ, čímž je zajištěna diverzifikace.

Naším cílem je zpravidla nemovitosti rekonstruovat, obsadit seriózními nájemníky a ponechat v majetku nebo dále prodat s marží. Z této marže vyplácíme odměny finančním partnerům. V případě dlouhodobé spolupráce vyplácíme odměnu z výnosů z pronájmů. Pokud by marže nepokryla náklady či pokud by byl obchod ztrátový, obdrží naši klienti i přesto odměnu dle smlouvy. Čerpat budeme z jiných projektů a ze zisků společnosti. Riziko konkrétního obchodního případu bereme na sebe.

Podstatou spolupráce je vyvážený partnerský vztah založený na dlouhodobé a systematické činnosti holdingu BICZ v oblasti výnosových nemovitostí. Ta spočívá v kontinuálním vyhledávání budov s potenciálem. Holding BICZ ve všech svých aktuálních nemovitostních projektech posuzuje míru naplnění kritérií ESG (Environmental, Social, Governance) a deklaruje zájem realizovat pouze takové záměry, u nichž budou definovány nesporné pozitivní dopady ve sledovaných oblastech.

smluvní zajištění
a věrnostní programy

fixní výnos
z nemovitostí

transparentní spolupráce
a nulové poplatky

průměrná doba
investice – 3 roky

100% spokojenost
našich klientů

Stabilní zisk

Záruku poskytnutých prostředků včetně odměny

Partnerství s nulovými poplatky

Věrnostní program – odměnu navíc při opakované spolupráci

Vytvoříme komplexní dokumentaci – technickou, energetickou, nájemní smlouvy atd.

Succes fee – mimořádnou odměnu na opravdu povedeném obchodu, prodáme-li nemovitost nad rámec předem stanovené ceny

Vytipujeme a koupíme nemovitost s potenciálem

Podle lokality a možností trhu vytvoříme projekt

Zrevitalizujeme, zmodernizujeme a zvýšíme standard bydlení

Navýšíme reálný výnos a hodnotu nemovitosti

Vytvoříme komplexní dokumentaci – technickou, energetickou, nájemní smlouvy atd.

Připravíme nemovitost k předání či k prodeji