O nás

Jsme holding BICZ a řadu let podnikáme na poli výnosových realit – nakupujeme, prodáváme a vlastníme portfolio nemovitostí. Holding aktuálně tvoří více než 50 dceřiných společností, které působí na celém území České republiky. Specializujeme se na projekty rezidenčního bydlení, tedy bytové domy, které jsou vhodné pro menší i velké finanční partnery. Umíme je vybrat a zmodernizovat tak, aby produkovaly maximální zisk. Každou nemovitost vnímáme jako samostatný projekt, všem se věnujeme se stejnou mírou profesionality a respektujeme jedinečnost každé z nich i jejího okolí.

Náš tým

Vedení společnosti

Milan Filo

předseda představenstva

Klíčová osoba holdingu, analytik i praktik, dotahovač. Generální dohled nad všemi společnostmi.

Robin Šimek

Finance & Charity

Hlavní dohled nad obchody a péčí o klienty. Vizionář a inovátor, propagátor charity ve velkém stylu.

Daniela Filo

Design

Laskavá šéfka projektantů a designérů. Perfekcionistka, pečovatelka a diplomatka. Srdce holdingu.

Václav Dostál

Ekonomie

Zkušený ekonom a finančník. Zajišťuje odborné poradenství a jedná s bankovními institucemi.

David Rovný

Projektové řízení

Organizuje projektové manažery, řídí projekty v průmyslových areálech. Ručí za termíny, správně a kvalitně odvedenou práci.

Milan Hart

Obchod

Šéf strategie a obchodu, domlouvá podmínky spolupráce k všestranné spokojenosti.

Lenka Škopcová

Obchod

Zakládá si na vysoce profesionálním přístupu. Její slovo vždy platí a co slíbí, splní v předem domluveném termínu.

Lukáš Jebavý

Obchod

Specialista obchodu, jedná s finančními partnery a podílí se na sponzoringu sportovních akcí.

Lucie Vernarová

Obchod

Šéfka obchodního týmu v regionech. Rozumí trhu a je expert na finance. Lídr programu pro Zdravotnický sektor.

Petr Marel

Obchod

Specialista pro náročné klienty. Zaměřuje se na komerční sektor, sleduje světové trendy a příležitosti na trhu.

Václav Kratochvíl

Veřejný sektor

Garant pro Veřejný sektor. Pečuje o obce, města a církve. Klade důraz na kvalitu a dlouhodobost.

Viktor Holý

Obchod

Manažer obchodního týmu Praha. Jeho předností je vyhledávání příležitostí.

Jana Kastnerová

Veřejný sektor

Specialista pro Veřejný sektor. Studnice informací a zkušeností s veřejnými financemi.

Jaroslav Polák

Obchod

Šéf pobočky Jihlava. Velký lídr, srdcař a sportovec.

Veronika Rubínová

Obchod

Specialistka obchodu pro významné partnery. Ochotná a přímočará bankéřka.

Denisa Bezděková

Klientské centrum

Analytická podpora, zpracovává výpočty, připravuje návrhy řešení a vše zvládá i při aktivní mateřské dovolené.

Petra Kuřátková

Klientské centrum

Pečuje o naše klienty, vlídně a s úsměvem zodpovídá jejich dotazy a podílí se na přípravě společenských akcí.

Anežka Mlynářová

Klientské centrum

Obstarává plynulý chod zázemí pro klienty. Zpracovává smluvní dokumentaci a má ráda věci v pořádku.

Martina Diblíková

Personalistika

Vybírá správné lidi do našich týmů. Pečuje o zaměstnance a dává personalistice jasnou strukturu.

Olga a David Matýskovi

Správa majetku

Řeší smlouvy, potřeby nájemníků a péči o dokončené budovy. Prostřednictvím svých správců jsou s obyvateli budov stále ve spojení.

Václav Franěk

Projektové řízení

Při řízení projektů si potrpí na rychlost a efektivitu. Odpovídá za rozpočet a kvalitu prací. Odborník na složité projekty.

Tomáš Pospíchal

Projektové řízení

Spolehlivý realizátor projektů. Hlídá rozpočty, termíny i kvalitu prací u výstavby a rekonstrukcí objektů.

Kateřina Pajerová

Design

S estetikou i citem navrhuje vzhled nemovitostí, vybírá zařízení interiérů, odpovídá za Home staging.

Veronika Krčková

Grafický design

Kreativní spojka mezi architekty a projektanty. Navrhuje exteriér budov i zelených ploch, zpracovává grafické podklady projekce.

Jitka Štěpánková

Ekologie

Dodává projektům ekologický rozměr, pracuje na efektivním využití zelených ploch. Zastánce původních a udržitelných materiálů.

Milan Kryštůfek

Výroba

S přesností sobě vlastní organizuje celý výrobní tým. Vidí věci v souvislostech. Dokáže nalézt řešení i u složitých zakázek.

Jiří Kvasnička

Výroba

Odpovídá za kvalitu materiálu a precizní zpracování našich vlastních výrobků vycházejících z truhlářské dílny.

Organizační struktura holdingu

Realizuje výstavbu a rekonstrukci nemovitostí. Sdružuje odborníky v oblasti řemesel atd. Pracuje s ekologickými materiály a eliminuje dopad výstavby na životní prostředí.
Zajišťuje plynulý chod celého holdingu od administrativy až po legislativu. Zpracovává klíčové obchodní aktivity nemovitostí (akvizice, nákup, prodej). Pečuje o zaměstnance holdingu.
Řeší modernizace a rekonstrukce nemovitosti od fáze projekce až po finální realizaci. Z hlediska architektury spolupracuje na výstavbě nových budov. Navrhuje vnitřní uspořádání bytových domů včetně společných prostor, zahrad a dětských hřišť. Spolupracuje s oddělením prodeje nemovitostí ve formě Home Staging.
Jedná s finančními partnery jménem celého holdingu a pečuje o ně po celou dobu trvání smluvního vztahu.
Vize holdingu BICZ.
Sdružuje portfolio nemovitostí BICZ a.s. v kategoriích Industrial, Residential, Luxury, Long Term.
Přináší zajímavé investiční příležitosti v podobě vlastních dluhopisů BICZ, které jsou podložené výnosy z rezidenčních nemovitostí a generují pevný výnos.

Etický kodex

Zakládáme si na dobrém jméně a férových vztazích.

Proto se na tomto místě zavazujeme: 

 • podávat finančním partnerům úplné a pravdivé informace,  
 • brát na sebe rizika ekonomických křivek a propadů na realitním trhu,
 • rekonstruovat nemovitosti s citem a s pozitivním dopadem na okolí,
 • zvyšovat standard bydlení našich nájemníků,
 • držet dané slovo od okamžiku podání ruky, 
 • spravovat nemovitosti s péčí řádného hospodáře, 
 • být maximálně otevření komunikaci a potřebám všech zúčastněných,
 • přistupovat k zaměstnancům jako k rovnocenným partnerům.

Firemní hodnoty

Každá prosperující organizace musí mít stejně jako dům pevné základy.  

BICZ stojí na těchto hodnotách:  

 • Pozitivní myšlení
 • Profesionalita
 • Otevřenost
 • Důslednost
 • Slušnost, čestnost & pravda

Kam směřujeme

Od prvního okamžiku budujeme hodnotu firmy proto, abychom získané prostředky využili pro dobrou věc. Část zisku společnosti BICZ plánujeme využít ve prospěch celé české společnosti. Chceme pomáhat promyšleným a řízeným způsobem tam, kde bude potřeba. 

Proč?

 • Protože se máme dobře a vnímáme, že je naší povinností postarat se o ty, kteří takové štěstí nemají.
 • Protože chceme probudit společnost z letargie a konzumu.
 • Protože to, co žijeme my, budou žít i naše děti. 
 • Protože osobní příklad je základ. který můžeme poslat dál. Co pošlete dál Vy?

Máte nápad na dobrý skutek, napište nám o něm na: charity@bicz.cz.