Průmyslový areál Jičín

Project Description

Stav: dokončena 1 etapa rekonstrukce
Kategorie: BICZ Industrial
Objem: 100 a více mil. Kč

Rozsáhlý modernizovaný areál u sjezdu z rychlostní silnice E442 v jižní části města Jičín. Areál zůstává v dlouhodobém držení majetku holdingu BICZ,  jeho vlastníkem je dceřiná společnost BIO Industrial s.r.o. Průmyslový areál disponuje devíti budovami a skladovacími plochami. Nyní je obsazeno 90 % prostor určených k pronájmu. V roce 2020 byla dokončena 1. etapa rozsáhlé rekonstrukce a aktuálně probíhá projektová příprava na výstavbu dalších velkokapacitních hal. V Jičíně i jeho okolí je dlouhodobě velký nedostatek skladovacích míst a dílen pro drobnou výrobu.