Původní článek na webu Charita Hradec Králové

Letos již po druhé se majitelé společnosti BICZ Holding rozhodli pomoci lidem v nouzi. Finančně podpořili azylový dům, ve kterém žijí matky nebo otcové se svými dětmi, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Provoz tohoto zařízení, které sídlí na Pouchově, zajišťuje Oblastní charita Hradec Králové a aktuálně je útočištěm pro devatenáct rodin a čtyřicet dětí. BICZ Holding věnoval na nákup nutného vybavení pro rodiny a vánoční dárky dětem 30 tisíc korun. Slavnostní předání daru proběhlo dnes v prostorách zařízení za účasti zástupkyň azylového domu Kateřiny Sochorové a Heleny Kočí a majitele BICZ Robina Šimka.

Azylový dům poskytuje svým klientům dočasné ubytování v bezpečném prostředí, základní sociální poradenství a pomáhá jim nalézt další možnosti podpory a začlenění do běžného života. „Pracovníci našeho zařízení podporují klientky a klienty v jejich snaze se osamostatnit a usilují o rozvoj jejich schopností a dovedností důležitých pro běžný život“, vysvětluje Helena Kočí, koordinátorka sociální služby Domova. „Velice nás potěšilo, že majitelé BICZ přišli s nabídkou pomoci a podpořili nákup potřebného vybavení. Darovaná částka nám pomohla pořídit pro všechny rodiny chybějící sušáky na prádlo a mopy, které jsou v tomto období opravdu potřeba. Každé dítě také nalezne pod stromečkem od BICZ malé překvapení,“ dodává Kočí.

Partnerství s hradeckým azylovým domem pro matky s dětmi není pro holding BICZ jednorázovou záležitostí. Vyplývá z dlouhodobé firemní vize, která se opírá o zásady dlouhodobé udržitelnosti a společenské odpovědnosti. „Letos na podzim jsme zafinancovali nákup termoregulačních hlavic na radiátory, které zajistí, v dnešní době tak nutné, úspory energie. Tento dar inicioval tým golfového areálu BICZ Parkgolf Hradec Králové, který je součástí našeho majetkového portfolia. A my jsme opravdu rádi, že můžeme pomoci azylovému domu a jeho klientům i nyní a finančně podpořit nejen nákup vybavení, které potřebují, ale také udělat radost dětem“, vysvětluje Robin Šimek, spolumajitel BICZ Holding. „Velmi obdivuji práci a nasazení celého týmu, který neúnavně a aktivně podporuje klienty a klientky v jejich snaze osamostatnit se a zapojit se do běžného života“, dodává Šimek.

Holding BICZ aktuálně tvoří více než 50 dceřiných společností, které působí na celém území České republiky. Specializuje se na projekty rezidenčního bydlení, zejména rekonstrukce starších objektů, následný pronájem a prodej. Díky tomu přináší svým klientům dlouhodobý, stabilní a bezpečný příjem z investovaných prostředků. Mise BICZ je uchovávat hodnotu finančních prostředků svých klientů společně s vizí budovat udržitelný rozvoj, stavět v duchu ESG a část zisků věnovat na dobročinné účely. V BICZ věří, že podnikat lze eticky, férově a s ohledem na životní prostředí a přispívat ke zlepšení kvality života v lokalitách, kde působí.

zpět na média