BICZ BOND 5,5/2025

Prodej dluhopisů byl ukončen ke dni 4. března 2021

Hledáte zajímavou investiční příležitost, která přináší pevný výnos a je podložená výnosy z rezidenčních nemovitostí? Je pro vás důležitá jistota a nechcete podstupovat zvýšená tržní rizika spojená s investicemi do akciových fondů? Dluhopis BICZ BOND 5,5/2025 je výjimečný tím, že nepřijímá další dluhové financování a tedy majetek Emitenta je přímo úměrný výtěžku z Emise.

Rozložení portfolia

 Nemovitosti s existujícím výnosem
 Nemovitosti k rekonstrukci
 Developerská výstavba
Graf zobrazuje plánovanou alokaci kapitálu do připravovaných projektů BICZ a.s., do kterých bude Emitent zapojen dle výtěžku z emise. Emitent negarantuje, že výtěžek bude použit přesně v tomto poměru.

Proč koupit dluhopisy:

 • Nabízí pevný úrok 5,5 % p.a. s půlroční výplatou.
 • Emitent plánuje nakupit výnosové nemovitosti s odhadovaným příjmem 10 % p.a. a více.
 • Majetek Emitenta nepodléhá jakýmkoliv zástavám např. bank a finančních institucí.
 • Emitent vyplácí úroky z inkasovaných nájmů a také z příjmu z prodejů vlastněných nemovitostí.
 • Jedná se o nepřímou investici do rezidenčního bydlení, kde výnosy z pronájmu nepodléhají tak výrazně ekonomickým výkyvům jako u komerčních nemovitostí.
 • Emitent eviduje silnou poptávku od obchodních partnerů po tomto typu nemovitostí.
 • Emitent je součástí holdingu BICZ s bohatou zkušeností v oblasti investičních nemovitostí.
 • Všechny závazky mateřské společnosti vč. všech sesterských společností byly v minulosti vždy řádně splaceny včetně výplaty úroků a v souladu s uzavřenými
  smlouvami.
 • Držitelé dluhopisů přispívají k vytvoření sociální a ekologické přidané hodnoty.

1. Co je to dluhopis BICZ BOND 5,5/2025?

BICZ BOND 5,5/2025 je zaknihovaný dluhopis se schváleným Prospektem u České národní banky. Jde o cenný papír s pevně stanoveným úrokem a dobou splatnosti.

2. kdo může dluhopis koupit?

Občan České republiky, právnická osoba, fyzická osoba (podnikatel), další subjekty založené na základě zákonů České republiky (nadace, hnutí aj.).

3. Proč investovat do dluhopisů?

Výnos je po celou dobu platnosti dluhopisu fixní, výplata úroků probíhá v pravidelných termínech, hodnota dluhopisu nekolísá jako je tomu u jiných investičních nástrojů, například u fondů.

4. Jaká je minimální investice?

Minimální investice činí 50 000,- Kč, tedy 1 kus dluhopisu. Maximální výše investice není stanovena.

5. Kdo mi zajistí nákup dluhopisů?

Nákup dluhopisů můžete realizovat přímo u společnosti BICZ Bond 2020 s. r. o., která je Emitentem dluhopisů. Největším zprostředkovatelem nákupu je společnost CYRRUS, a. s., obchodník s cennými papíry, a její partnerské společnosti.

6. Kdy obdržím své nakoupené dluhopisy?

Standartně je uzavírána tzv. komisionářská smlouva s administrátorem emise. Úpis dluhopisů probíhá každou středu. Poté jsou dluhopisy obratem připsány na Váš obchodní účet a evidovány v CDCP.

7. zaplatím nějaké jednorázové poplatky?

Poplatek za koupi dluhopisu může být až do výše 3 % z objemu. Přesnou výši poplatku Vám sdělí Váš obchodník.

8. Kde budou mé dluhopisy uloženy?

Na majetkovém účtu vedeném na jméno klienta u Centrálního depozitáře cenných papírů.

9. Podléhají výnosy z dluhopisů zdanění?

Ano, dluhopisy jsou zdaněny při výplatě srážkovou daní 15 %. Administrátor emise, který zajišťuje výplatu úroku, tuto daň odvede za Vás (v případě fyzické osoby).

10. mohu si další dluhopisy dokoupit ještě později?

BICZ BOND 5,5/2025 lze nakupovat do 4. 3. 2021, po tomto datu již nebude možné dluhopisy koupit.

11. Musím dluhopisy držet po celou dobu splatnosti?

Ne, převoditelnost dluhopisů není omezena.

12. Kde najdu emisní podmínky dluhopisů?

Přesné znění emisních podmínek dluhopisů společnosti BICZ Bond 2020 s. r. o., naleznete v dokumentu s názvem Prospekt (viz níže v sekci Ke stažení). V tištěné podobě je dostupný v kanceláři Emitenta.

 • Pokud využíváte služeb finančního poradce, požádejte ho, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.
 • Dluhopisy jsou zaknihované, tedy jejich vlastnictví je formou majetkového účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů.
 • Administrátorem emise je společnost CYRRUS, a.s. a pro nákup dluhopisu je nutné uzavřít komisionářskou smlouvu.
 • Úplný Prospekt dluhopisu schválený ČNB je dostupný v registru dluhopisů na stránkách ČNB nebo na na této stránce v sekci Ke stažení a zájemce by se měl s tímto dokumentem důkladně seznámit.
 • BICZ má nyní připravené projekty za 1 492 000 000 Kč s očekávánou prodejní cenou více jak 2 230 000 000 Kč. Jedná se pouze o odhad ziskovosti a Emitent do nich bude zapojen dle výtěžku z Emise.
 • V souvislosti s investováním do nemovitostí jakož i s nákupem dluhopisu je spojena řada rizik a doporučujeme se s nimi seznámit v prospektu v článku II – Rizikové faktory.
 • Schválení prospektu ze strany ČNB by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
 • Důrazně doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli nejprve Prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.
 • BICZ Bond 2020 s.r.o.
 • CYRRUS, a.s.

Ke stažení

Brožura

Základní informace o emisi dluhopisů.
stáhnout

Rozhodnutí ČNB

Rozhodnutí o schválení dluhopisů ČNB
stáhnout

Kontaktujte nás

Pokud máte zájem o nákup dluhopisů nebo máte jakékoli další dotazy, napište nám, ozveme se do 24 hodin v pracovních dnech. K dispozici jsme Vám také na klientské lince 222 209 999.

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce GDPR.