NEMOVITOSTNÍ DLUHOPISY BICZ BOND

VÝNOSOVÉ DLUHOPISY BICZ

Hledáte zajímavou investiční příležitost, která přináší pevný výnos a je podložená výnosy z rezidenčních nemovitostí? Nemovitostní dluhopis BICZ Bond je výjimečný tím, že vybrané prostředky jsou skrze mateřskou společnost vysoce diverzifikovány mezi všechny projekty holdingu BICZ. Holding BICZ úspěšně nakupuje, rekonstruuje, pronajímá a prodává výnosové nemovitosti určené k bydlení.

Pro rok 2023 jsme pro vás připravili 5 typů nemovitostních dluhopisů. Veřejná nabídka byla zahájena 15. 3. 2023.

Prodej dluhopisů skončil 14.3.2024.

MÁM ZÁJEM
Nemovitostní dluhopisy Bicz Bond
  • Pevný úrok ve výši zvoleného typu emise s měsíční výplatou

  • BICZ plánuje nakupit výnosové nemovitosti s odhadovaným příjmem 10 % p.a. a více

  • Emitent vyplácí úroky z inkasovaných nájmů a také z příjmu z prodejů vlastněných nemovitostí

  • Jedná se o nepřímou investici do rezidenčního bydlení, kde výnosy z pronájmu nepodléhají tak výrazně ekonomickým výkyvům jako u komerčních nemovitostí

  • Emitent eviduje silnou poptávku od obchodních partnerů po tomto typu nemovitostí

  • Emitent je součástí holdingu BICZ s bohatou zkušeností v oblasti investičních nemovitostí

  • Všechny závazky mateřské společnosti vč. všech sesterských společností byly v minulosti vždy řádně splaceny včetně výplaty úroků a v souladu s uzavřenými smlouvami

  • Držitelé nemovitostních dluhopisů přispívají k vytvoření sociální a ekologické přidané hodnoty

1. Co je to dluhopis? 

Dluhopis je druh cenného papíru se schváleným Prospektem u České národní banky. Jde o listinný cenný papír s pevně stanoveným úrokem a dobou splatnosti.

2. Kdo může dluhopis koupit?

Občan České republiky, právnická osoba, fyzická osoba (podnikatel), další subjekty založené na základě zákonů České republiky (nadace, hnutí aj.).

3. Proč investovat do dluhopisů?

Výnos je po celou dobu platnosti dluhopisu fixní, výplata úroků probíhá v pravidelných termínech, hodnota dluhopisu nekolísá jako je tomu u jiných investičních nástrojů, například u fondů.

4. Jaká je minimální investice?

Minimální investice činí 50 000,- Kč, tedy 1 kus dluhopisu. Maximální výše investice není stanovena.

5. Kdo mi zajistí nákup dluhopisů?

Nákup dluhopisů můžete realizovat přímo u společnosti BICZ Bond s. r. o., která je Emitentem dluhopisů.

6. Kdy obdržím své nakoupené dluhopisy?

Standardně je uzavírána objednávka, kterou následně emitent elektronicky potvrdí (zašleme potvrzení na váš uvedený email) včetně platebních instrukcí. Po obdržení prostředků maximálně do 30 dnů odesíláme v listinné podobě dluhopisy na vaši adresu.

7. Zaplatím nějaké jednorázové poplatky?

Žádné poplatky nejsou účtovány!

8. Kde budou mé dluhopisy uloženy?

Doporučujeme uschovat je na bezpečném místě doma nebo v tresoru v bance.

9. Podléhají výnosy z dluhopisů zdanění?

Ano, dluhopisy jsou zdaněny při výplatě srážkovou daní 15 %. Emitent, který zajišťuje výplatu úroku, tuto daň odvede za Vás (v případě fyzické osoby).

10. Mohu si další dluhopisy dokoupit ještě později?

Dluhopisy lze nakupovat do 14. 3. 2024, po tomto datu již nebude možné dluhopisy koupit. Je pravděpodobné, že budou vyprodány mnohem dříve, protože bylo zatím uvolněno pouze 100 milionů Kč.

11. Musím dluhopisy držet po celou dobu splatnosti?

Ne, převoditelnost dluhopisů není omezena.

12. Kde najdu emisní podmínky dluhopisů?

Přesné znění emisních podmínek dluhopisů společnosti BICZ Bond s. r. o., naleznete v dokumentu s názvem Prospekt (viz níže v sekci Ke stažení). V tištěné podobě je dostupný v kanceláři Emitenta.

Pokud využíváte služeb finančního poradce, požádejte ho, aby s Vámi vyhodnotil, zda by se tento produkt měl stát součástí Vašeho investičního portfolia.

Dluhopisy jsou listinné a převoditelné.

Úplný Prospekt dluhopisu schválený ČNB je dostupný v registru dluhopisů na stránkách ČNB nebo na na této stránce v sekci Ke stažení a zájemce by se měl s tímto dokumentem důkladně seznámit.

V souvislosti s investováním do nemovitostí jakož i s nákupem dluhopisu je spojena řada rizik a doporučujeme se s nimi seznámit v prospektu.

Schválení prospektu ze strany ČNB by se nemělo chápat jako potvrzení dluhopisů, které jsou nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Důrazně doporučujeme, aby si potenciální investoři přečetli nejprve Prospekt, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Základní informace o emisi dluhopisů – prospekt (PDF)

Základní prospekt BICZ Bond ke zveřejnění

Rozhodnutí o schválení dluhopisů ČNB (PDF)

Rozhodnutí ČNB o schválení prospektu

BICZ Bond 2023-9/2025-1

Objem emise 50 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 47 150 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 01

BICZ Bond 2023-9/2026-1

Objem emise 50 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 30 050 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 02

BICZ Bond 2023-9/2027-1

Objem emise 50 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 43 450 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 03

BICZ Bond 2023-8,5/2026-1

Objem emise 25 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 15 400 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 04

BICZ Bond 2023-8/2027-1

Objem emise 25 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 3 650 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 05

BICZ Bond 2023-9/2025-2

Objem emise 50 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 49 250 000 Kč

Konečné podmínky emise č. 06

BICZ Bond 2023-9/2026-2

Objem emise 50 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 49 000 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 07

BICZ Bond 2023-9/2027-2

Objem emise 50 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 50 000 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 08

BICZ Bond 2023-8,5/2026-2

Objem emise 25 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 23 800 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 09

BICZ Bond 2023-8/2027-2

Objem emise 25 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 12 750 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 10

BICZ Bond 2023-8,5/2026-3

Objem emise 1 000 000 EUR

Objem prodaných dluhopisů 382 000 EUR

Konečné podmínky – emise č. 11

BICZ Bond 2023-9/2027-3

Objem emise 50 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 47 450 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 12

BICZ Bond 2023-9/2025-3

Objem emise 50 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 49 700 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 13

BICZ Bond 2024-9/2028-1

Objem emise 50 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 48 800 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 14

BICZ Bond 2024-9/2027-1

Objem emise 40 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 31 600 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 15

BICZ Bond 2024-8,5/2027-1

Objem emise 10 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 9 050 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 16

BICZ Bond 2024-9/2026-1

Objem emise 40 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 14 500 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 17

BICZ Bond 2024-9/2028-2

Objem emise 40 000 000 Kč

Objem prodaných dluhopisů 38 250 000 Kč

Konečné podmínky – emise č. 18

BICZ Bond 7/2026-1

Objem emise 50 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 50 000 000 Kč
03 – BICZ Bond 7-2026-1 – Konečné podmínky (PDF)

BICZ Bond 5/2024-1

Objem emise 20 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 9 250 000 Kč
01 – BICZ Bond 5-2024-1 – Konečné podmínky (PDF)

BICZ Bond 6/2025-1

Objem emise 50 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 14 000 000 Kč
02 – BICZ Bond 6/2025-1 – Konečné podmínky

BICZ Bond 5/2024-2

Objem emise 10 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 50 000 Kč
05 – BICZ Bond 5/2024-2 – Konečné podmínky

BICZ Bond 7/2026-2

Objem emise 50 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 35 100 000 Kč
04 – BICZ Bond 7/2026-2 – Konečné podmínky

BICZ Bond 9/2024-1

Objem emise 40 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 39 950 000 Kč
06 – BICZ Bond 9/2024-1 – Konečné podmínky

BICZ Bond 8,5/2025-1

Objem emise 20 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 19 400 000 Kč
07 – BICZ Bond 8,5/2025-1 – Konečné podmínky

BICZ Bond 8/2026-1

Objem emise 40 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 11 850 000 Kč
08 – BICZ Bond 8/2026-1 – Konečné podmínky

BICZ Bond 8,5/2025-2

Objem emise 40 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 15 600 000 Kč
09 – BICZ Bond 8,5/2025-2 – Konečné podmínky

BICZ Bond 9/2024-2

Objem emise 40 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 39 550 000 Kč
10 – BICZ Bond 9/2024-2 – Konečné podmínky

BICZ Bond 9/2026-1

Objem emise 40 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 11 900 000 Kč
11 – BICZ Bond 9/2026-1 – Konečné podmínky

BICZ Bond 9/2027-1

Objem emise 40 000 000 Kč
Objem prodaných dluhopisů 9 850 000 Kč
12 – BICZ Bond 9/2027-1 – Konečné podmínky