POLYFUNKČNÍ AREÁL PELHŘIMOV

Stav: pronájem volných prostorů
Kategorie: BICZ Industrial
Objem: 100 mil. Kč a více

Bytová výměra: 0 m2
Komerční výměra: 5 942 m2
Výnosy: 46 500 000 Kč

Polyfunkční areál v Pelhřimově má atraktivní výnos i velký potenciál dalšího rozvoje. V současné době probíhá jeho revitalizace. Volné prostory upravujeme na míru požadavků nových nájemců. Nemovitost je určena k dlouhodobému držení v rámci majetkového portfolia holdingu BICZ. Díky kapacitě objektu, restauraci, parku a strategické poloze tato vize není nereálnou.

Další projekty